Visie

Muziekschool ‘De Kromme Rijn’ wil dé plaats zijn waar mensen liefde voor de muziek wordt bijgebracht; een plaats,  waar iedereen die iets over muziek wil leren of die muziek wil (leren) beoefenen, terecht kan. Alle docenten die bij ons werken hebben hun conservatoriumstudie afgerond en zijn op hun instrument volledig bevoegd om les te geven. Veel docenten hebben naast hun diploma docerend musicus ook nog het diploma uitvoerend musicus behaald. De docenten doen hun uiterste best hun leerlingen naar zijn of haar mogelijkheden  verder op weg  te helpen  in de muziek.
Met ons muziekonderwijs streven we twee doelen na. We willen de leerlingen belangstelling bijbrengen voor muziek en ze opleiden tot zelfstandige musici. Dat laatste kan op verschillende niveaus. Zo kan het eindniveau overeenkomen met de toelatingseisen voor conservatoria en andere vakopleidingen. Vooral voor leerlingen die verder willen in de muziek is dat van groot belang.
Maar ook de leerling die van de muziek niet zijn/haar beroep wil maken bieden we veel: allereerst en uiteraard gedegen en plezierig onderricht. En daarnaast vele mogelijkheden tot samenspelen of zingen in o.a. diverse blokfluitensembles, een popband of popkoor, strijkers- , dwarsfluit- of saxofoonensemble. Deze extra activiteiten zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling en de vorming van de leerling.