Algemene informatie

Inhoudelijk
De kernactiviteit van de muziekschool is het aanbieden van instrumentale en vocale lessen. De lessen zijn bedoeld voor kinderen en volwassenen die een instrument willen leren bespelen of willen leren zingen.
Afhankelijk van het instrument wordt er gewerkt aan de benodigde vaardigheden en, in overleg met de leerling, aan diverse soorten repertoire.

Er kan aanvraag gedaan worden voor lessen voor instrumenten die niet genoemd worden. De muziekschool gaat dan op zoek naar een geschikte docent.

Lesduur en lestijden
De lesduur is 20 of 30 minuten, in overleg met de docent.
De lestijden worden in overleg met de docent aan het begin van het schooljaar afgesproken.

Een schooljaar bestaat uit 36 lesweken. Later in het schooljaar beginnen aan de lessen is in overleg met de betreffende docent mogelijk. Het tarief wordt dan aangepast aan de resterende lessen.

Proeflessen om een instrument uit te proberen zijn mogelijk: twee lessen van 20 minuten. Deze proeflessen zijn bedoeld om nader te ervaren hoe het er op een instrumentale of vocale les aan toe gaat en om te kijken of het instrument dat je hebt gekozen bij je past. Eventueel kan er voor meerdere instrumenten worden ingeschreven. Ook volwassenen kunnen zich voor proeflessen inschrijven. Aan de proeflessen zijn kosten verbonden. 2 proeflessen van 20 minuten kosten € 35,69 voor leerlingen t/m 18 jaar, € 42,82 voor leerlingen van 19 of 20 jaar en € 51,81 voor volwassenen.

Overige lesactiviteiten
Het uitvoeren van muziek neemt binnen de lespraktijk een belangrijke plek in. Muziek moet gehoord worden! Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om het geleerde aan publiek te presenteren. Dit gebeurt middels voorspeelavonden, kerstuitvoering, einduitvoering, straatconcert, schoolconcerten, enz.