Over de school: heden en verleden

De muziekschool is opgericht in 1975 en heette toen nog Muziekschool Bunnik. In de Hoofdenkamer van de Anne Frank school gaven de docenten M. Miera, A. Kolb, A. Reijnders en J. Boereboom Algemene Muzikale Vorming, blokfluit en piano.

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de muziekschool op diverse locaties onderdak gevonden. Na de Anne Frank school werd er gemusiceerd in bejaardentehuis ‘De Regenboog’, vanaf 1985 aan de Langstraat naast het gemeentehuis en vanaf 1996 aan de Laan van Broekhuyzen bij de Camminghaschool.

In oktober 2013 is de muziekschool verhuisd naar MFA “Kersentuin”.

Tot een aantal jaren geleden was het een gemeentelijke muziekschool d.w.z. volledig gesubsidieerd door de gemeente.

Na het grotendeels afbouwen van de gemeentelijke subsidie is de muziekschool vanaf het schooljaar 2005-2006 overgegaan in een Maatschap, wat betekent dat alleen de faciliteiten en ensembles nog door de gemeente worden gesubsidieerd. Dit was een spannend moment voor het voortbestaan van de muziekschool. De docenten werken nu als zelfstandig ondernemers in de Maatschap met de naam “muziekschool ‘De Kromme Rijn”.

Het aanbod omvat een ruime keuze aan instrumentale en vocale lessen en diverse cursussen. Alle lessen worden gegeven door bevoegde docenten. Bij voldoende belangstelling kan er ook voor nieuwe instrumenten worden gekozen: daar zoeken we dan een docent voor.

Naast de lessen op diverse locaties van de Muziekschool zijn de docenten ook op de basisscholen actief, en wel via het project “Muziek in de klas” (MIK) In samenwerking met de muziekschool in Houten zijn we dit project in 2008 met groot succes als pilot gestart.