Toestemming voor gebruik van foto’s en filmopnames

Maatschap muziekschool “De Kromme Rijn” gebruikt een website, folders, berichtgeving in lokale kranten etc. om haar activiteiten kenbaar te maken aan geïnteresseerden. Hiervoor worden foto’s of filmopnames gebruikt die gemaakt zijn tijdens o.a. uitvoeringen en open
dagen.
In het kader van de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is voor publicatie van foto’s voorafgaande toestemming van een geportretteerde vereist. Dit betekent dat een getoond portret of filmopname alleen met de uitdrukkelijke, vooraf gegeven schriftelijke, toestemming van de geportretteerde mag worden gepubliceerd.

Wij vragen via deze brief vooraf uw toestemming om desgewenst beeldmateriaal waarop uw kind of u te zien zijn te mogen gebruiken. Uiteraard worden alleen foto’s en filmbeelden gepubliceerd waarop geportretteerden op een verantwoorde manier in beeld komen. De verwerking van de gemaakte foto’s en filmopnames gebeurt uitsluitend voor doelen waar- voor de geportretteerde vooraf toestemming heeft gegeven door middel van dit formulier.
U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming intrekken.

Wij dragen er uiteraard zorg voor dat derden geen beschikking krijgen over het beeldmateriaal. Het gemaakte beeldmateriaal blijft gedurende 2 jaar in het archief van Maatschap muziekschool “De Kromme Rijn” aanwezig.